Privacy statement


PRIVACYVERKLARING

Verwerken persoonsgegevens
Wij, de "Vereniging voor eerste hulp bij ongelukken Groot Nederweert", verwerken persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Verwerken betekent dat wij deze gegevens vastleggen, in voorkomende gevallen actualiseren en bewaren zo lang als dat nodig is.

Doel: waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om lid te kunnen zijn van de vereniging. We registeren alleen niet-bijzondere persoonsgegevens, zoals iemands naam, adres en telefoonnummer, en dus geen bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienst, levensovertuiging, gezondheid en ras.

Waarom mogen wij niet-bijzondere persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen niet-bijzondere persoonsgegevens verwerken, omdat deze noodzakelijk zijn in het kader van het lidmaatschap:

  • het innen van contributie,
  • het uitnodigen voor ledenvergaderingen,
  • het verstrekken van informatie zoals nieuwsbrieven,
  • het registreren van competenties ten behoeve van het EHBO diploma.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derde-partijen of instanties als het betreffende lid daar geen bezwaar tegen heeft. Leden worden verondersteld geen bezwaar te hebben tegen het verstrekken van persoonsgegevens aan het "Het Oranje Kruis" in het kader van het EHBO diploma.

Wat doen wij nog meer met uw gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens alleen in het kader van de vereniging en voor geen enkel ander doel, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en specifiek toestemming heeft gegeven.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens net zo lang als bepaald door de termijnen waar wij aan gebonden zijn, zoals de verplichte termijnen om onze financiële administratie te bewaren (maximaal tien jaar).

Wat zijn uw rechten?
U heeft onder meer het recht om:

  • inzage van uw persoonsgegevens te vragen,
  • rectificatie te verlangen,
  • wissing van uw gegevens te vragen,
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De rechten van iemand wiens persoonsgegevens worden verwerkt, staan omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Heeft u vragen? Neem gerust contact met op met ons secretariaat.