Hulpverlening bij evenementen


De EHBO vereniging Nederweert heeft ruime ervaring op het gebied van hulpverlening bij evenementen. Indien u een activiteit, zoals een festival, wedstrijd, demonstratie of groot feest organiseert dan bent u volgens de wet verplicht voor de veiligheid van de aanwezigen te zorgen. Naast de technische en hygiene aspecten moeten er ook hulpverleners zijn. Hoeveel dat er zijn is afhankelijk van de omvang en het soort evenement. De EHBO vereniging kan mensen en hiervoor benodigde materieel verzorgen voor uw evenement. U kunt met behulp van het formlier een aanvraag doen voor hulpverlening. Wij proberen na ontvangst van het formulier zo snel mogelijk uw aanvraag voor akkoord te bevestigen. Bij nieuwe aanvragers/activiteiten nemen we (mail)contact met u op. Als u vooraf advies wilt hebben over de mogelijkheden en de vereisten dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de evenementen of het secretariaat.   

Belangrijke richtlijnen bij het organiseren van een evenement.

·         Wij raden u aan om EHBO in te schakelen als er meer dan 100 personen aanwezig zijn.

·         Bij grote evenementen dient u altijd de voorschiften en vergunningsvoorwaarden van de gemeente te raadplegen. 

·         Naast het aantal bezoekers/deelnemers is ook het soort activiteit van belang bij het bepalen van de noodzaak om EHBO-ers in te zetten. Een bingo-avond met 120 personen is minder risicovol dan een motorcrosswedstrijd met 60 deelnemers.

·         Als u zelf EHBO-ers in uw organisatie heeft dan kunt u daarvan gebruik maken.

·         Organiseert u een activiteit in een locatie waar normaal gesproken een BHV-er aanwezig is, zoals een gemeenschapshuis, dan kunt u volstaan met die faciliteit.

·         Een buitenevenement of een evenement in een tijdelijk locatie (bijvoorbeeld feesttent) valt onder verantwoording van de organiserende vereniging of bedrijf.

·         Een EHBO-er moet altijd herkenbaar zijn als zodanig en moet zijn taak (kunnen) uitoefenen.  Dus de handen vrij kunnen maken en niet gedronken hebben.

·         Een BHV-er is geen EHBO-er! Ofschoon een BHV-er wordt opgeleid om een levensbedreigende situatie te kunnen behandelen kan deze zeker niet gelijk gesteld worden met de kennis en vaardigheden van een EHBO-er.  

·         Als u zelf voor EHBO zorgt let dan op dat er voldoende materiaal is dat de bruikbaarheidsdatum niet overschreden heeft. U kunt bij de EHBO-vereniging materiaal huren als u zelf over een gediplomeerd EHBO-er beschikt.

·         Een EHBO-er moet altijd goed gekleed zijn en degelijke (veiligheids)schoenen dragen. Daarnaast is gehoorbescherming van belang.

Aanmelden van uw evenement.

Het aanmelden van een evenement kan via de site van de EHBO. www.ehbonederweert.nl

Doe dit zo snel mogelijk nadat uw evenement bekend is. Ook al communiceert u dit nog niet naar buiten. Hiermee vergroot u de kans dat wij voldoende mensen kunnen leveren op het juiste tijdstip. Geef bij het aanmelden ook aan of u zelf mensen ter beschikking heeft. Als dat zo is, vermeld dan ook de naam van de betreffende personen er bij. Tijdens het evenement wordt met die persoon kennis gemaakt en zaken doorgesproken. Zoals herkenbaarheid, portofooninstructie etc. Het spreekt vanzelf dat deze personen beschikbaar zijn en geen alcohol of drugs gebruikt hebben.  

De EHBO-ploeg kan bestaan uit meerdere personen. Een persoon heeft de rol van teamleider en is uw aanspreekpunt.  

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van uw evenement krijgt u van ons te horen of wij voldoende mensen ter beschikking hebben. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan dient u zelf voor EHBO-ers te zorgen

Let op: Controleer of alle velden zijn ingevuld. Je ontvangt een bevestigingsmail op het emailadres dat je hebt ingevoerd.

Meld hieronder een evenement aan:Als de EHBO tot na middernacht aanwezig moet zijn vul dan in als. 25-04-2016 17.00 uur tot 26-04-2016 01.00 uur.