Herhalingslessen 2021 - 2022


Herhalingslessen

 

Zowel leden als niet leden kunnen herhalingslessen volgen. Om voor diplomaverlenging in aanmerking te komen dient men 2 jaar lang herhalingslessen te volgen. U dient aan de onderstaande competenties te voldoen (zie verderop deze pagina). De kaderinstructeurs bepalen of u competent bent en registreren dit ook. Als u na 2 jaar competent bent gebleken, vraagt de vereniging uw diplomaverlenging aan bij Het Oranje Kruis.

Inschrijving
Zowel leden als ook niet leden dienen zich vooraf in te schrijven via de website van de EHBO. Per les zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de kwaliteit te waarborgen. Nadat u zich heeft ingeschreven voor de les, ontvangt u daarvan via email een bevestiging. Niet leden die niet komen opdagen en zich niet minimaal 24 uur van te voren afmelden, dienen het lesgeld toch te betalen.

Het aftekenen van de aanwezigheid en het eventueel competent verklaren gebeurd door het Kader

Kosten
Voor leden van de vereniging zijn alle herhalingslessen bij het lidmaatschap inbgrepen. Niet leden betalen per gevolgde les € 10,00. De herhalingsles AED voor niet leden kost € 20,00. Inschijven kan via de ledenlogin. Niet leden kunnen inschrijven op de pagina Herhalingslessen. 
 

De nieuwe indeleing adhv de 28 druk zullen we spoedig hieronder opnemen in het onderstaande schema

Indeling comptenties                                                                                                          nieuw               oud

1x per 2 jaar

19.30 uur

Kinderziekten / klachten / AED /Reanimatie / verslikking bij kind en baby.

3.9.6

18

 

1x per jaar

19.30 uur

Snel opzij draaien / hevig bloedverlies / bewustzijnscontrole / ademhaling controle / buik naar rug / reanimatie AED volwassen / baby / kind / drenkeling / stabiele zijligging / stabiele zijligging naar rug.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3

 

1x per 2 jaar

Shock / actieve bloeding / zwachtel techniek / ziekten met een bewustzijnsstoornis bij volwassen en kinderen / flauwte / astma  /ernstige hartklachten

3.8.3

3.8.6

3.8.4

6-5

2

 

1x per 2 jaar

Wervelletsel / kneuzing / verstuiking / spierscheur / botbreuken en ontwrichting / zwachtel techniek.

3.9.3

9-10

 

1x per 2 jaar

Koudeletsels  / warmteletsels / elektriciteitsletsels / hoogspanning / vergiftiging

3.8.5

13-14-15-16

 

1x per 2 jaar

Eerste schakel in de hulpverleningsketen / emotionele reacties / voorkom meer slachtoffers / besmetting

 

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

1

 

1x per 2 jaar

Luchtwegbelemmering bij volwassen, baby  en kind. Voorwerp uit mond verwijderen / inademen van rook , gas / borstletsel / snelle ademhaling

3.8.1

3.8.2

4

 

1x per 2 jaar

Wonden / brandwonden / bevriezingswonden / giftige stof op huid of in ogen / spoelen oog /   dekverbanden: elleboog, knie, hand, vinger, pols , enkel , voet.

3.9.2

7

1x per 2 jaar

Letsels aan oog, oor, neus, mond, tand /

Processierups / steken en beten

3.9.4

3.9.5

11-12-17

1x per 2 jaar

19.30 uur

Kinderziekten / klachten / AED /Reanimatie / verslikking bij kind en baby

3.9.6

18

 

In kolom 3 staan de competenties die je gevolgd  moet hebben voor verlenging van je EHBO diploma.