Missie en visie van EHBO Nederweert


Missie

De missie van de EHBO Vereniging Nederweert is het op professionele wijze voorlichten en opleiden van vrijwilligers en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen al dan niet op verzoek van partners.

Visie:

  • Met een gevarieerd lesaanbod voor jeugd en volwassenen voldoen aan de opleidingsbehoefte in een veranderende maatschappij.
  • Preventie, voorlichting, hulpverlening en nazorg bieden aan vrijwilligers, verenigingen en particulieren in de gemeente Nederweert
  • Kwaliteit in de organisatie en de uitvoering staan hoog in het vaandel.

Opleiding en hulpverlening zijn de 2 kerntaken van de vereniging. Het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in voorbereiding als ook in de uitvoering en nazorg staan centraal bij alle taken van alle leden. De EHBO vereniging van Nederweert is lid van EHBO Limburg en reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.

Voor leden en niet-leden

De EHBO vereniging  kent 2 soorten lidmaatschap. We onderscheiden de EHBO-leden en de niet EHBO leden. De eerste groep heeft een EHBO diploma en voldoet aan de competenties. Zij zijn ook lid van EHBO Limburg.Deze leden helpen mee bij evenementen. Daarnaast kennen we de overige leden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die alleen maar hun jaarlijkse reanimatieles of EHAK les volgen.

Alle leden betalen contributie, helpen mee bij evenementen,

Aanmelden voor een lidmaatschap kan met behulp van het onderstaande formulier: 
Nadat u zich heeft aangemeld, neemt de secretaris contact met u op.

Aanmeldingsformulier

Uw gegevens:

 

Ik heb (eerder) de volgende cursussen gevolgd: